Rozwody

Zastanawiasz się nad separacją bądź rozwodem?

Myślisz, jak przeprowadzić rozwód i podzielić majątek? Co składa się na majątek osobisty małżonka, a co stanowi majątek wspólny małżonków?

Jak uregulować kwestię opieki nad małoletnimi dziećmi oraz alimentów?

Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, bądź inne z nimi związane, zapraszamy do naszej Kancelarii. Nie tylko udzielimy fachowej odpowiedzi na wszystkie zapytania i wątpliwości związane z separacją czy rozwodem, doradzimy jak rozwieść się „po ludzku”, ale również zapewniamy wsparcie prawne na etapie prowadzenia sprawy sądowej.

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich sprawach, w tym sprawy o separację, rozwód bez orzekania o winie, jak i tych zmierzających do ustalenia winy małżonka. Prowadzimy także sprawy o podział majątku.

W przypadku separacji czy rozwodu, a jednocześnie posiadania małoletnich dzieci, zawsze powstają do rozstrzygnięcia inne bardzo istotne kwestie. Na etapie sporu sądowego, ale również jeszcze przed wniesieniem sprawy do sądu, poszukujemy wraz z naszymi Klientami najlepszych wśród możliwych rozwiązań w zakresie powierzenie wykonania władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów pomiędzy rodzicami, a ich dzieckiem czy spraw związanych z uzyskaniem alimentów.

Wynagrodzenie ustalamy w sposób indywidualny, dostosowany do wagi i stopnia zawiłości danej sprawy oraz potrzeb Klienta. W trakcie prowadzenia sprawy pozostajemy do pełnej dyspozycji klienta – tak w naszej Kancelarii w Warszawie, jak również podczas indywidualnych spotkań mających miejsce w dogodnym dla klienta miejscu.

Menu
Menu