Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm = Wsparcie biznesu

Świadczymy kompleksową lub doraźną pomoc prawną przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek – sobota), jednocześnie wychodząc z założenia, że nasi Klienci spędzają niedziele na odpoczynku :-)

W ramach obsługi prawnej firm, działających nie tylko na terenie Warszawy, zapewniamy wsparcie prawne dla Klienta biznesowego, tj.:

 • małych i średnich przedsiębiorstw (spółki cywilne, spółki prawa handlowego, przedsiębiorcy działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej),
 • dużych przedsiębiorstw zatrudniających nawet ponad kilkuset pracowników,
 • organizacji pozarządowych (związki zawodowe, fundacje lub stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą),
 • innym klientom o potrzebach biznesowych (artyści, dziennikarze i in.).

Świadczymy pełną pomoc prawną zarówno w siedzibie Klienta, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon), a także – w naszej kancelarii. Realizowana przez nas usługa obejmuje:

 • przygotowywanie projektów umów, pism handlowych i sądowych, projektów uchwał, regulaminów, oświadczeń i innych, a także audyt zawartych już umów i obowiązujących regulacji wewnętrznych,
 • tworzenie projektów statutów i zmian do nich, rejestrację spółek, fundacji, stowarzyszeń i in.,
 • przekształcenia, łączenie i podział spółek,
 • obsługa prawna działów kadr i HR – umowy o pracę, pracownicze sprawy sądowe,
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach handlowych lub w urzędach administracji publicznej;
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości (ustanowienie służebności przesyłu, dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i in.);
 • obsługę organów spółek tj. zgromadzenia wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów,
 • prowadzenie spraw sądowych.

Zapewniamy, że obsługa prawna firm świadczona przez naszą kancelarię będzie realizowana wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia radcy prawnego.

Jeśli oczekiwaniem Klienta jest „stały kontakt” z radcą prawnym, najlepszym rozwiązaniem będzie umowa o obsługę prawną firmy oparta na rozliczeniu ryczałtowym. Możliwe jest także zawarcie umowy, na mocy której usługi świadczymy doraźnie – czyli w zakresie koniecznym do realizacji danego projektu lub rozwiązania konkretnego problemu Klienta.

Mając doświadczenie w obsłudze dużych korporacji, wiemy, iż oczekiwaniem Klienta nie jest otrzymanie jedynie skomplikowanej opinii prawnej, ale przede wszystkim wskazanie konkretnych czynności, które gwarantują mu rozwiązanie problemu. Dlatego dbamy, aby Klienci otrzymywali od nas informacje i opinie – jasne, czytelne i zrozumiałe, także dla osób nie będących prawnikami.

Trudne sprawy są dla nas wyzwaniem – rodzą dyskusje i spory, dlatego koncentrujemy się na tym, aby Klient otrzymał od nas gotową receptę, choć czasami ze względu na zawiłość sprawy nie jest to możliwe „od ręki”.

Zapraszamy do współpracy

Menu
Menu