01. jak_oni_kupuja_infoKonsument_popup - minim.

Co zrobić, gdy zakupiony towar nie jest zgodny z umową?

Jakie prawa mają konsumenci?

 

Na te i wiele innych pytań będziemy odpowiadać w ramach kampanii Światowy Dzień Praw Konsumenta. Aby skorzystać z bezpłatnych usług pomocy prawnej, należy się zalogować do serwisu infoKonsument.pl lub odwiedzić dedykowaną stronę: www.infokonsument.pl/jak-oni-kupuja

 

Osobą pozostającą we wspólnym pożyciu może być osoba tej samej płci.

chalk-466306_1920W ten sposób Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że prawo do odmowy zeznań wobec oskarżonej osoby najbliższej, o którym mowa w k.k. prart. 182 § 1 kpk przysługuje także partnerowi w związkach osób tej samej płci. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. Ponadto przysługują jej także inne uprawnienia, np. występowania jako oskarżyciel posiłkowy, wykonywanie praw zmarłego itp. Według kodeksu karnego za osobę najbliższą uważany jest: „małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”.  uchwała 7 sędziów z 25 lutego 2016 r. sygn. akt I KZP 20/15

Menu
Menu