Warszawski Sąd Okręgowy po stronie frankowiczów

W maju 2017 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok, w którym Sąd uznał klauzule indeksacyjne odsyłające do kursów walut wyznaczonych przez bank za nieuczciwe, a tym samym bezskuteczne wobec kredytobiorcy.

Konsekwencją powyższego był wniosek, iż umowa kredytu w której zostały zawarte takie klauzule zawiera nieuczciwe postanowienia umowne jest w całości nieważna. Skoro klauzule indeksacyjne, które odsyłają do kursów wyznaczonych przez bank są nieuczciwe, to umowy nie da się wykonać, jest więc w całości nieważna. Wprawdzie klauzule indeksacyjne nie są świadczeniem głównym w umowie, niemniej mają tak ważny wpływ na określenie wysokości świadczenia głównego, że stwierdzenie ich nieuczciwości prowadzi do braku możliwości wykonania umowy.dollar-544956_1280

Z uzasadniania wynikało, iż skutkiem orzeczenia będzie konieczność późniejszych rozliczeń pomiędzy stronami, bank może dochodzić zwrotu kwoty wypłaconego kredytu, a kredytobiorca dotychczas dokonanych wpłat tytułem spłaty kredytu.

 

 

Nasza Kancelaria reprezentuje akcjonariuszy LAND Spółka Akcyjna

– Spółki prowadzącej centrum handlowe przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie

 

Puls Biznesu z 31 marca 2016 r. opisuje konflikt pomiędzy LAND S.A. (spółka prowadząca centrum handlowe przy ul. Wałbrzyskiej) i jej mniejszościowym akcjonariuszem, reprezentującym kapitał zagraniczny, który od lat próbuje przejąć kontrolę nad spółką. Nasza kancelaria reprezentuje akcjonariuszy LAND S.A. w sporze sądowym dotyczącym próby zmiany zarządu Spółki przez ww. zagranicznego inwestora. Inwestor ten sam podjął uchwały o zmianie składu zarządu,  nie stawiając się na zwołanym, na jego wniosek NWZA, ale obradując w sali obok, z własnym notariuszem. Sąd Okręgowy rozstrzygnie, czy tak podjęte uchwały są ważne. 
 

							
Menu
Menu